CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d'aquest lloc web, http://funatichobby.funatic.es (Des d'ara Lloc Web) l'ostenta Segri Oci, SA, proveïda de NIF A25518622, i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, i les seves dades registrals són: Tom 800 - Foli 212 - Full L-15428, i les dades de Contacte són : Francesc Roigé Llanses - C /. Pi i Margall, 26, baixos - 25004 Lleida - tlf. 973.223.280  - e_mail : pacoroige@funatichobby.funatic.es

Aquest document (així com tot altre documents que aquí es mencionen) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc Web (Funatic Hobby) i la compra o adquisició de productes i / o serveis en el mateix (en endavant, Condicions ).

A efectes d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que Funatic Hobby desenvolupa a través del Lloc Web comprèn:

Venda al detall d'articles d'Oci, relacionats amb el Hobby i el Col·leccionisme, com ara :

-  Quadres per a penjar, estil Pop Art

-  Puzzles en 2D i en 3D

-  Figures i altres objectes costruïts a base de mini-blocs per acoblar

-  Figures d'animals de cuiro sintètic, amb finalitats decoratives

-  Altres objectes d'afició i col·leccionisme.

A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l'Usuari hauria d'haver llegit el Avís Legal i Condicions d'Ús , que inclouen la Política de Cookies y la Política de Privacitat i Confidencialitat de Funatic Hobby.

Al utilitzar aquest lloc web o a el fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través de la mateixa, l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, pel que si no està d'acord amb tot això, no ha d'usar aquest Lloc Web.

Així mateix, s'informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l'adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

1.   L'USUARI

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la que s'accepten, des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas.

L'Usuari assumeix la seva responsabilitat d'un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a

      Fer ús d'aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

      No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria a les autoritats pertinents.

      Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure l').

L'usuari declara tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d'aquest Lloc Web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya i determinats països de la Comunitat Europea (CE). Segri Oci, SA no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment.

Així mateix, declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya i països de la Comunitat Europea (CE).

L'Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb l'empresa Segri Oci, SA el contracte de compravenda dels productes i / o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estiguin disponibles en aquest lloc web.

2.   PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i / o adquisició en línia de "Funatic hobby", durant el qual diversos productes i / o serveis poden ser seleccionats i afegits a l'cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a "PASSAR PER CAIXA".

Asimismo, el Usuario deberá rellenar y/o comprobar la información que en cada paso se le solicita, aunque, durante el proceso de compra, antes de realizar el pago, se pueden modificar los datos de la compra.

La compra quedarà plenament consolidada al fer "clic" a "CONFIRMAR COMANDA AMB OBLIGACIÓ DE PAGAMENT"

Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Segri Oci, SA ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i / o prestació de servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si és el cas, se li informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió a al Lloc Web.

Un cop el procediment de compra ha conclòs, l'Usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través de l'correu electrònic. I, si és el cas, a través del seu espai personal de connexió a al Lloc Web. Així mateix, l'Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a Segri Oci, SA utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o mitjançant les dades de contacte facilitades més amunt.

L'Usuari reconeix estar a l'corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen a l'producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest en la seva pàgina del Lloc Web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, mode en el qual es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització d'la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Llevat que s'indiqui expressament el contrari, Segri Oci, SA no és el fabricant dels productes venuts o que poguessin arribar a comercialitzar-se en el Lloc Web.

Si bé Segri Oci, SA realitza grans esforços perquè la informació mostrada en el Lloc Web sigui correcta, de vegades l'embalatge i/o els materials i/o els components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix en el lloc Web. Per això, l'Usuari ha no només considerar la informació subministrada pel lloc web, sinó també la informació disponible en l'etiquetatge, els advertiments i/o instruccions que acompanyin el producte.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de Segri Oci, SA amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent a la LOPD i als drets que assisteixen als Usuaris d'acord amb la política de privacitat d'aquest lloc web (Avís Legal i Condicions d'Ús ).

3.   DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebuts per Segri Oci, SA a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i / o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d'aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa a el subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, Segri Oci, SA es compromet a contactar a l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import. Això també és aplicable en els casos en què la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.

4.   PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en euros () i inclouen els impostos, llevat que, per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent.

Les despeses d'enviament, en general, s'afegeixen al Preu Total dels productes comprats (excepte per determinades ofertes, o quan s'indiqui el contràri a l'hora de procedir a la compra) i, per tant, es troben inclosos en els preus finals de la compra, tal com es mostren al Import Total del "carret de compra" del Lloc Web a l'hora d'efectuar aquesta compra, de manera que, l'Usuari, mai haurà de realitzar pagaments addicionals a l'Transportista a l'hora de rebre els productes adquirits. Així, Segri Oci, SA realitza els serveis de lliurament i / o enviament a través d'Agències de Transport i / o Paqueteria d'àmbit nacional. El lloc web ha d'informar l'Usuari sobre cada enviament facilitant, així mateix, les dades de contacte de l'Transportista i de l'seguiment d'aquest enviament.

En cap cas el lloc web afegirà costos addicionals a el preu d'un producte o d'un servei de forma automàtica, sinó tan sols aquells que l'Usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement a l'hora de formalizer la comanda.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, i Transferència Bancària.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si l'entitat no autoritzés el pagament, Segri Oci, SA no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari.

Una vegada que Segri Oci, SA rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i / o confirmació de el servei que es presta en forma i, si s'escau, lloc establert.

En tot cas, al fer "clic" a "CONFIRMAR COMANDA AMB OBLIGACIÓ DE PAGAMENT" L'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu o que, si s'escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

Les comandes de compra o adquisició en els quals l'Usuari seleccioni com a mitjà de pagament la transferència bancària seran reservats durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder deixar el temps suficient al fet que la transferència bancària sigui presa en compte pel sistema de pagaments utilitzat per Segri Oci, SA per al lloc web. Quan el sistema rep la transferència, la comanda serà preparat i gestionat per enviament.

Mitjançant aquest mètode de pagament, l'Usuari ha d'assegurar que introdueix correctament l'import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d'error, Segri Oci, SA no podrà validar la comanda, que serà anul·lat.

5.   ENTREGA

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic de el bé contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit dels següents territoris: Espanya (Península  Balears) i determinats països de la Comunitat Europea (CE).

Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s'escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 10 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Segri Oci, SA no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per informar d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total de l'preu pagat.

En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser retornat a l'magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l'Usuari no ha d'estar en el lloc de lliurament a la franja horària convinguda, s'ha de posar en contacte amb Segri Oci, SA per convenir el lliurament un altre dia o una altra hora.

En cas que transcorrin 15 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a Segri Oci, SA, Segri Oci, SA s'entendrà que l'Usuari desitja desistir de l'contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució de l'contracte tots els pagaments rebuts de l'Usuari li seran retornats, llevat de les despeses addicionals resultants de l'elecció pròpia de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 15 dies des de la data en què es considera resolt el mateix.

No obstant això, l'Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que dels productes es puguin derivar seran a càrrec de l'Usuari a partir d'el moment del seu lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan Segri Oci, SA rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per part de Segri Oci, SA

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i / o prestació s'entendran localitzats en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

6.    MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l'Usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error a l'introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb Segri Oci, SA a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si s'escau, a través d'aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció a client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió a el Lloc Web on va realitzar la compra.

En qualsevol cas, l'Usuari, abans de fer clic a "PASSAR PER CAIXA", té accés a l'espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l'Usuari a consultar l'Avís Legal i condicions generals d'ús per a demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

7.   DEVOLUCIONS

En els casos en què l'Usuari adquirís productes en o través del Lloc Web de titular, l'assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Drets de Desistiment

L'Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant té dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent de l'transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de Segri Oci, SA o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals de el dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent de l'transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que componien una mateixa comanda de compra.

Per exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari ha de notificar la seva decisió a Segri Oci, SA. Podrà fer-ho a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o mitjançant:

e-mail : administracion@funatichobby.funatic.es  (Assumpte : Devolucions Funatic Hobby)

correu certificat :  Segri Oci, SA (Devolucions Funatic Hobby) – C/. Pi I Margall, 26 – 25004 Lleida

L'Usuari, sense importar el mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir de el contracte de compra. En tot cas, l'Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que Segri Oci, SA posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però, el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Segri Oci, SA reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d'enviament (amb l'excepció de les despeses addicionals elegits per l'Usuari per a una modalitat d'enviament diferent a la modalitat menys costosa oferta en el Lloc Web ) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què Segri Oci, SA és informat de la decisió de desistir per l'Usuari.

Segri Oci, SA reembolsará al Usuario utilizando el mismo método de pago que empleó este para realizar la transacción inicial de compra. Este reembolso no generará ningún coste adicional al Usuario. No obstante, Segri Oci, SA podría retener dicho reembolso hasta haber recibido la totalidad de los productos o artículos de la compra y haya comprobado el estado de los mismos, a fin de comprobar que están en el mismo estado de conservación que cuando fueron enviados.

L'Usuàri pot retornar o enviar els productes a Segri Oci, SA a:

Segri Oci, SA (Devolucions Funatic Hobby) – C/. Pi I Margall, 26 – 25004 Lleida

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Segri Oci, SA va ser informat de la decisió de desistiment.

L'Usuari reconeix conèixer que haurà d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si es incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L'Usuari reconeix saber que existeixen excepcions a el dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CD / DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'usuari pogués contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació de el servei ha estat completament executada, o quan hagi començat , amb el consentiment exprés de l'consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Segri Oci, SA, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d'ell mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament.

Així mateix, s'ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s'escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

En el següent enllaç pot descarregués el Model de formulari de desistiment:

FORMULÀRI DE DESISTIMENT

Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, i que, per tant, s'haurà de posar en contacte amb Segri Oci , SA immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte / error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s'informarà a l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució dels mateixos.

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 10 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article o articles no conformes.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l'Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari.

Garantíes

L'Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent, per tant, Segri Oci, SA per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per Segri Oci, SA i posseeixin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes de el mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte de el mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d'aquest.

Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica en l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes deriven de el tipus de material amb què s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D'altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l'Usuari adquireix en el Lloc Web un producte d'una marca o de fabricació
per un tercer. En aquest cas, i considerant l'Usuari que es tracta d'un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els dos anys següents al lliurament d'aquests productes. Per això, l'Usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.


8.   EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en contra, Segri Oci, SA no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

1)   Qualsevol pèrdua que no sigui atribuïble a incompliment per part seva.

2) Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua de el fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).

Igualment, Segri Oci, SA també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

1)    Segri Oci, SA aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que utilitzi o altres d'aquests tipus.

2)    Segri Oci, SA actuarà amb la màxima diligència a l'efecte de posar a disposició de l'empresa encarregada de l'transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament de l'transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies de sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.

3)   Errors tècnics que, per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament de l'servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar de el servei.

4)    Segri Oci, SA posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de venda, pagament i enviament / lliurament dels productes, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

5)    Segri Oci, SA no es farà responsable de el mal ús i / o de l'desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari. A el mateix temps, Segri Oci, SA tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per l'Usuari. És responsabilitat de l'Usuari tornar el producte correcte.

6)   En general, Segri Oci, SA no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiu:

      a)    Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

      b)   Commoció civil, revolta, amenaça o atac terrorista o una altra amenaça o incident greu.

      c)  Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o un altre desastre natural.

      d)  Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions o altres mitjans de transport, públics o privats.

      e)   Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Segri Oci, SA disposarà d'una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major.

Segri Oci, SA posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions tot i la causa de força major.

9.   COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l'ús d'aquest lloc web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Segri Oci, SA siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).

A efectes contractuals, l'Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Segri Oci, SA enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

L'usuari pot enviar notificacions i / o comunicar-se amb Segri Oci, SA a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s'escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, Segri Oci, SA pot contactar i / o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic oa l'adreça postal facilitada.

10.  RENÚNCIA

Cap renúncia de Segri Oci, SA a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per, Segri Oci, SA d'el compliment estricte per l'Usuari d'alguna de les seves obligacions suposaràn: (1) ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, (2) ni exonera l'Usuari de l'acompliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de Segri Oci, SA a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte tindrà cap efecte, llevat que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l'Usuari per escrit.

11.  NULITAT

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

12.   ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i Segri Oci, SA en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L'Usuari i Segri Oci, SA reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

13.   PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a Segri Oci, SA en el curs d'una transacció en el Lloc Web, seran tractades d'acord amb el que estableixen les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i Condicions d'Ús i la Política de Privacitat i Confidencialitat). Al accedir, navegar i/o utilitzar el Lloc Web l'Usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són certes.

14.   LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ

L'accés, navegació i / o ús d'aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través d'aquest es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i / o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Segri Oci, SA i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

15.   QUEIXES I RECLAMACIONS

L'usuari pot fer arribar a Segri Oci, SA seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a el principi d'aquestes Condicions (Informació General).

A més, Segri Oci, SA disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Segri Oci, SA en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten a el principi d'aquestes Condicions (Informació General ).

Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre Segri Oci, SA i l'Usuari emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament UE 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell d'Europa, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum.